Skip to main content

Rhif 2. Oytbjbs Newydd. f èt Cyf. I. "Md Llai fy Ngoleuni i o'cli (Meuo Chwi." •H^^à <*><-*; H8i i ^cr-i^c^ /-^d^^^ IrfttfY'bö* rdíTS^c* IY LLUSER ^ *v wpv *?v >ö&^*vse-*^ v* w-*?*:*c CYLCHGRAWN MJSOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth. y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. *»*CHWEFR0R, 1893.^^ lí ^3-. . »-»-»^. w.-.- CYNNWYSIAD: NoDIADAU CyFFREDINOL ỳ Ysbrydoliaeth—Dtrw. Gan y Parch. W. Glyune, B.A., Mau- chester............................................... Llythyr at Fachgen Ieuaxc. Gan J.il................... Pax oeddwn* Fachgen................................... DlRWEST YN* MlIENMACHNO................................ Gwersi y*r Ysgol Sabbgthol:— Dosbarth Hynaf................................ Dosbarth Ieuengaf............................. Pryddest Goffadwriaethol am y Ddiweddar Mrs. Roberts, Shop, Brynsiencyn, Mon*. Gan Treílyn............... Adolygiadau ar Lyfrau................................. PRIS CEINIOG. Irgrofficyd gan Gwmni y Wasg Genedlaethol Gymreig {Cyf.), yn Sicyddfa'r " Gencdl, Caernarýon." 17 19 20 22 24 23 28 í 30 32 \