Skip to main content

EBIF 1 [Ctfres Newydd]. EHIP 1H [Hex Gyfres\ CYF. I. [Cyfres îíewy/dd]. CYF. X. [Hex Gyfres]. Y5ÿ^ " Nid Llai fy Ngoleuni i o'cli Groleuo Chwi." :*3HMWK*«*> Y LLUSERN! tfQ*î CYLCH GRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. *P** 10NAWR, 1893. MS»» ,' »-»«»-»^.-w%*.*»- CYNNWTSIAD: NoDIADAU CyFFREDINOL......... ,......................... Yshrydoi.iaeth a Chysondeb. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., Manchester........................................... Llythyr at Fachgen Ieuanc. Gan J.E................... Mebched Rhagorol yr Hbn Destament. Gan Jane Foulkes, Clwtybont............................«...... ,...... Gwersi yr Ysgol Sabbgthol:— Dosbarth Hynaf................................ Dosbarth Ieuengaf............................. Adolygiadau ar Lyfrau.................................. "Ac os Plant, Etifeddion hefyd." ........................ PRIS GEINIOG. Argraff>cyd gan Gmnni y Wasg Genediaethol Gymreig {Cyf.), yn Swyddja'r " Genedl, üaemarjon." 7 ; 9 : 13 : io : i6 :