Skip to main content

***»*»*»■.«.*.■.■.■.".«.■»".■,, ■»■.'.■„■.».■.«. «.«.-u-...■.■,..« «*«.^»W*W*W»W»W« U "Nid Llai fy Igoleuni i o'ch Groleuo Chwi" ^( i-w*»*»*W'l»*»*w»»*w"w"»» Y LLUSERN. CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parehn. J. WIIìIìIAMS, Brynsiencyn, ac R. HEJMPHItEYS, Bontnewydd. .■.»«".«.».■.■.■««»■■«««.».«.".«.■«■« HYDREF, 1892. Bhif 108.] [Cyf. IX. ■W*»*»»»*»*W«W"."»,fa*»*»*»*»*»*»,W*»*WV*»*»".*»»«%*."»''i CYNNWY5IAD. Ctfia-wneeb, Ymarferol. Gan Mr. Lewis Wilson Roterts, Llanberis 145 Paul a Luc fel Haneswyr. Gan Minymor........................ 147 Dargaîífyddiad yr America...................................... 149 Nodiadatj Misol. Gan Amos..................................... 150 GWEBSI YB YSGOL SABBOTHOL :— Dosbarth Hynaf ............................................ 152 Dosbarth Ieuengaf ,...................................... 56 Adolygiadau ar Lyfrau...................................... 159 Cadwraeth y- Saüboth............................................ 160 ArgrapWÿd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r " Genedi;' Caernarfon. PRIS CEINIOG.