Skip to main content

»».«.*«..*.*.■.*.*.«...«.■.«.«.«.«.«.".■.■...« U "lid Llai fy Igoletmi i o'cîi Groleuo Chwi." W Y LLUSERN. CYLCHGRAWN M iSOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. ■«.*.*.■.*.*»».»»*.*.«.■«« «.■■««».«.«.»»««».'««■»»«««■« Ehif 106.] AWST, 1892. [Cyf, IX. b»W%SV%%*.%V'.VV%%V,W*W*W*l.*bi*bi».'.'V»««.«.°.»»».*.'Vi'H.» CYNNWYSIAD. Ysbrydoliaeth a Chysondeb. Gan y Parch. W. Glynne, B.A., Man- chester......................*............................ 11& Pleserau Amheus............................................... 117 I Farw tn Ghyt. Gan ÿ diweddar Barch. Michael Jones, Fflint. .. 118 Methodistiaeth yn Ngwalchmai. PennodV. Gan Thomas Williams. 119 Trem ar Blaau -sr Aipht. Gan Oeridwen Peris................. 120 Detholion..................................................... 123 Gwersi yr Ysgol Sabbothol :— Dosbarth Hynaf............................................ 124 Adolygiadau ar Lyfrau....................................... 127 Priodas. Gan Treflyn, Caer Gyhi................................. 128 Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r " Genedl," Caernar/on.