Skip to main content

wîid Ilai fy ìfgoleuiii i o'cli Groleuo Ghwi." m Y LLUSERN. CYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIIAIDD. Dan Olygiaeth y Farcnn. J. WTLLIAMS, Brynsiencyn, ac B>. HTJMPHREYS, Bontnewydd. «».-.-...■»■.■.-.■.-. ■.-■■»■.■.■.■.■.■..■. ■.■.■.■.■.■...■.■.'^ «.■»■.».■.■.■.•.■.■.»»■...».■.».■.■...■.»...■. Ehif ioi.] MAWRTH, 1892. [Cyf, IX. >ẃywvyirywwhvv^vw^vŵWAW.V.Vvvwyi^^^ CYNNWYSIAD. Mr. Spurgeon..................................... .............. 33 Y Pwys o Feddu Gwybodaeth Ysgrythyrol a Düwinyddol. Gan Asiedydd, Llangefni........................................ 35 Holiadau ab Genesis. Gan T. J. Thonw, Wuenfawr.............. 36 Pant Dewi ...................................................... Î-.9 GWERSI YR YsGOL SaBBOTHOL: — Dosbarth Hynaf............................................ 40 Exodüs................................................./....... 44 'ỳ ì- odiadaü Mihcl. Gan Amos..................................... 45 í Adolygiadau ar Lyfrau......,................................... 46 . Barddoniaeth—Hiddyw, Trì Mae'r Iesu'n Galw. Gan B. M. W. 46 | 1 Gweüsi Ysgolion Sabbothol Arfon am 1892 93................... 47 !| " Trügaredd Ddw," At ein Gohebwyr, Cywiriad Gw^ll.......... 48 11 !' 1! ---------.----------~-------------------- ■ . v Ârgraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r " Gentdl,'" Caetnarfon ; I1 i' 11 11 PRIS CEJNIOG.