Skip to main content

■"■«%«■■■■»*'%'%»%■■*'■■■■■'■■■■■■■■»■■%»%■%■%■■■ %V.S,.'i,i' "lid Llai fy Igoleimi i o'ch. (Meuo Clrwi." Y LLUSERN, CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLM SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFLNAIDD. Dan Olygiaeth y Parchn. J. WILLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HUMPHREYS, Bontnewydd. ■ '■■■■■■■'.........'■^■^'■■■^■.'«'.■.''.■.■■'.■.■.■.■.■...■.■.■.■.'.■.■.■.'.■.SSN'...'.'.......«■■■■■'■ Ehif 98.] RHAGFYR, 1891. [Cyf. VIII. »^%%%%%%%%%%%%%VV«%%«%«*',«'%*%*%^^1%,%V«I»*'«''«»'.,> CYNNWYSIAD, Y Pechod o Asghredimaeth. Gan y Parch. J. Lloyd Thomas, B'incyf eiin ..........t..................................... 173 Nodiadau Misol. Gan Amos..................,,; .............. 175 Holiadau ar Genesis. . Gan T. J, Thomas, Waenfawr.............. 176 Gtt'ERSI YR YSGOL SaBBOTHOL :-— Posbarth Hynaf............................................ 17S Dosbarth Ieuangaf.......................................... 1*3 Adolygiad ar Lyfrau. .......................................... 185 UnüEB Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Cai finaidd.......... 186 ^Ä^sgrifbist. Gan Geraint ................>.................. 186 Aryraphuyd gan £>. W. Davhs & Co., Su-yddfa'r " Genedì," Caernarfon. PRIS CEINIOG.