Skip to main content

(m ■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■-■»■■■» ■■■«■■■■■■■■■■'.S'.S'.'i'.'.SH' «WMMVWWW "Nid Llai fy Igoleuni i o'ch Goleuo Chwi." Y LLUSERN. CYLCH GRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIIAIDD. Dan Olygiaeth ỳ Parchn. J. "WTLLIAMS, Brynsiencyn, ac R. HDMPHREYS, Bontnewydd. >M»iH,i*t1tai"i''»SSll»NV^rS^iS,»,>*TV>NS,i ■■■■■■SH* Hhif 97.] TACHWEDD, 1891. [Cyf. VIII. CYNNWYSIAD. Y diweddar Barch. D. Charles Davies, M.â........ .......... 157 Emynau AR wahanol faterion. Gan Mr, John Williams, Brynllwyd, Llangristiolus.............................................. 160 "CanuMawl." Gan H. Roberte, Penbol........................ 161 HOLIADAU AR GENESIS................ ........................... 161 GWERSI YR YSGOL SABBOTHOL : — Dosbarth Hynaf ............................................ 163 Dosbarth Ieuangaf.......................................... 163 Adolygiad ar Lyerau. ,..................,...................... 171 Cyfarfod Ysgolion Dosbarth Gwalchmai, Mont................. 172 Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., Stcyddfa'r " Gentdl," Caernarjon.