Skip to main content

ì h /^'^^^^^^^■■^^^^^^^■■■'-■■■■'-■■■■■■^^^■-^^^^^^^^■^■^■.•^^■■^^■'^'^.^■--■-■■■■■' "TT\op^ yg "ÎTid Llai fy Ngoleuni i o'cn Goleuo Chwi." §§[v Y LLUSERN CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLIOft SÁBBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIFAIDD. .-■■■■«■."»■»■.■.'■.-.■■■»■.■»■.■»'■■■»«.■»■»«.■.■.»»■«■«».'.-«■ Ehif 95.] MEDI, 1891. [Cyf.YIII. Dosbarth Ieuangaf....................... *.................. lcS Aryraphwydgan D, W. Dauies & Co,y Swyddfa'r " Genedi," Caernarjon. »■»■■■.■.■.■.■.».■■■.».■.■.-.■. PRIS CEINIOG. ■-■■-"-"-■-"--."." CYNNWYSIAD. Yr Ysgol Sabbothol a'i ChîStdd. öan y Parch O. Parry......... 125 SwYTH) A GWAITH............................................... 12£ Trem ar Hanes Jacob. Gan Ceridwen Peris..................... 131 GWERSI YR YSGOL SABBOTHOL :— $ Dosbarth Hynaf ............................................ 134 f Detholion........................................................ 140 í