Skip to main content

WW1AV.1»>V.',V/.W.V.'.V.V.V.V.*.V*.VV.V.V U "Md Llai fy ftgoleuni i o'ch 6-oleuo Cawi." fct< H'»'.SS'^.Vrf%S'.'.'.W^'.'.'.'.'.'.'.'.».'^S'«%l%'.SW^ Y LLUSERN. •^■^*^«\>^v*^x>^v*^*-'** CYLCHGRAWN *M I S O L AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFIIAIDD. Bhif 94] AW£T, 1891. [Cyf. VIII. ^..V"^..".^'V.%WS/,»'SiV»,»'WlW." cynnWysiad. Eint GwaitH Gartrff. Gan y Parch. Ẅ. Roberts, Rbosybol........ 109 Has'jes Dechreuad Mìthodistiaeth yn IlA'GEFNI .ì____J.......... 111 Canu Mawl ...... ..;....................................... 114 GWERSI YR YsGOL'SABBOTHOL : — Dosbarth Hynaf............................................ 116 Dosbarth Ieuangaf.......'............................»....... 120 Cystadleüaeth y Cyfieithu...................................... 122 Cyfarfod Ysgolion Dosbarth GWALCHMAI, Mon .............____ 123 ■Adolygiadatj ar Lyfraü ........ —.......... :____............. 123 " Gwledd Belzassàr ".......................................... 124 I Aryraphẃÿd.gan D. W, Davies Js-Co,, Swyddfà'r " Genedl" Caérnarjon. 4- m•v*m^&m'v^*w^m•v^B^mmm^*mmmmm^^^m^m*m'm*^i^+•<'^^m^m^**m^m^m^m^m^m*, PRIS CEINIOG, ■■■■■■■«.'■■■■^■■•■'^''«'■'Sl*"*' <'*miKmmmmPiKmmmmmm