Skip to main content

"Nid Llai fy Igoleuni i o'cli Groleuo CiTwi.,, Y LLUSERN «v«*î>> CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSl AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. HiiiF 92.] MEHEFIN, 1891. [Çyf. VIII. «"V-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.*»-.- *.*.»."«-»*«----*.*»-«*«*■--■.■«■-■» *■%■ CYNNWYSIAD. Y Pech-Aherth, y Poeth-Offrwm, a'r Abebth Hedd. Gan y Parch. VV. Jone?, M. 4., Fourcrosses ............................... 77 Gwyrthiau Crist o'u Cỳdmaru a Gwyrthiau yr Hen Destament. Sl Lloffion a.r Ffydd. Gan 0. Ffoulhes, Brynrefail .................. 84 Cystadleuaeth y Cyfeithiadau .................................. S4 GwERSI YR YSGOL SaüDOTHOL : — Posbarth Hynaí ............................................ 58 Dosbart h Ieuangaf.......................................... SS Emy.n*, Gan Tremlyn, Caergybi ....... r . .......................... 91 V r é rholiad Çyfündebol, Mai 6; 1891.......................... 01 Tystyswriiau .................................................... 90 lî Arytaphwyd yan D. W, Davies <fe Co., Swyddfa/r " Genedl" Caernarfon. .......■.«.«.-.«.-. PRIS CEINIOG. V^VS*iS*jSS^V«VVS' .*.■■"■■.■.■.■ rSVSViSSSSSSN