Skip to main content

*.*.*.V»-.*»*»*.*.-»*.*»*»V.-.*, "Md Llai fy Igoleuni i o'cli G-oleuo Chwi." ■«»«»■■».«.■■-.'■■■ ■»v» *.*■*■ ■»».«. M*^£-Ẃfrk-*>. CYLCHGRAWN M ISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. .».■.■■».■» v. ».■.•.■.». ».v. ■.•.■.■■■■ *.».v. ■.".■.■.».■.■■■.■■» MEDI, 1890. [Cyf. VII. W.*.*.'.V.*.V.'.*A%SW%VWW%WiS^SS» Ehif 83.] CYNNWYSIAD. Casghenaü Ysgolion. Gan y Parch. Owen Parry, Cefnbach...... 12í) Byd. Gan y diweddar Mr. Cwen O. Prichard. Bontnewydd.......... 130 Y Caethgludiad 1 Babilon...............r...................... 131 Anhebgorion Cysur Teuluaidd. Gan Miss Griffìth, Rhosmeirch. ... 133 Beth yw Sant?...............................................s, 134 Cydweithrediad y Penteulu a'r Athraw yn Addysg Greeyddol y Plant................................................... 136 gwersi yr ysg0l sabbothol : — Tìosbarth Hynaf............................................ 137 Dosbarth Ieuangaf.......................................... 141 Detholion......................................................... 144 Argraphwydgan D, W. Davies & Co., Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon. PRIS CEINIOG. W%*W*»V»V»V.V»V»«WV»VW*»*.*WV*WV',.*WV