Skip to main content

■v.-.-.^%«^v.-^wwwv«,%-.w--v- .-.-.w-»-.* .-.-.-.-.•.•.v Md Llai fy Ngoleuni i o'cli Groleuo Chwi." CYLCHGRAWN MISOL , AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISTIAID CALFINAIDD. .-■-«-«■■■■■.".■.«.■■■.-.«.«.■.■.■.■... ..y..^^«.«...^..»...^.................... ...................... Ehif 79.] MAi; 1890. [Cyf. VII. CYNNWYSIAD. Mb. Gladstone fel Ddwinydd .............................. 65 Cyebaniad Addysg yn yb Ysgol Sabbothol. Gan y Parch. J. 0. Jones, Llanberis.......................................«... - 66 Gweitheedoedd Da . Gan Bryfdir, Blaenau Ffestiniog ............ 69 Y Caethgludiad i Babilon...................................... 70 GwEBSI YB YSG0L SABBOTHOL : — Yr Epistol at yr He^reaid—Maes I lafur y Dosbarth Hynaf ,. 72 Llyfr Genesis—Maes Llafur y Dcsbarth Ieuangaf ............. 76 Cymaneaoedd Ysgolion a'e Abholiad Cymaneaol................ 79 A MBYWION ....................r.............................. 80 Argraphwyd gan D, W. Davies & Co., Swyddfa'r " Genedl," Caernarfon. PRIS CEINIOG.