Skip to main content

"Nid Llái fy Ngoleuni i o'eh Golouo Ghwi-' ^^-»^'7r^^ŵ>-^v-^-ŵ^^5pro-» .* CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH UÚm ÂC ISGÖLIOS SABBOIHOL Y MEÎUÛMTIAID CALFIMDD. Ehif 73.] TACHWEDD, 1889. [Cyf. VI. CYNNWYSIAD. Rhoddi y galon i Dduw a dal ar ei ffyrdd Ef. Gan y Parch. R. Jones (Glan Alaw), JBrynrefail............Esj ....................... 177 Y Tadau Methodistaidd yn TSant Peris. Gan Mr. W. P. Jones, Bron- y-Wyddfa. Ysgrif X.............ä...................... - Gwersi yr Ysgol Sabbothol— Dosbarth Hynafí...................... Gwersi y Dosbarth Canol................• ••..................... Gwersi y Dosbarth Ieuangaf....................................■ • Ymson Hiraethus am Mrs. Jones, anwyl briod Mr. Griffith Jones, Snowdon Yilla, Pembiohe Road, Lẅerpool. Gan Tecwyn.... Person Crist .....................•............................. Pwyllgor Undeb 1 sgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfiaaidd .... 1*80 181 183 187 190 190 191 Argraphwìjdgan D. W. J)avies ê Cu., Swijddfa'r " Gened!," Caernarfon PRIS CEINIOG.