Skip to main content

"Nid Lfai fy Ngoleuni i o'eh Gofcuo Ghwi. CYLCHGRAWN MISOL m AT WASANAETH EOLWYSI AC YSG0LNH SáNOHiL Y IHfdMAIfi ÜLFIÄAIDD. Ehif 66.] EBRILL, 1889. [Cyf. VI. CYNNWYSIAD. Y Gwyrthiau. Gan y Parch. J. Hi<ghes, D.D., Engedî, Caernarfon. Ysgrif I................................................. Rhanau o Bregeth y diweddar Bari;h. Joseph Thomas, Carno. Gan Mr. Edwarä Owen, Breeze Jill ........................... Y Tadau Methodistaidd yn ìíant Peris. Gan Mr. W. P. Jones, Bron- y-Wyddfa. Ysgrif IV................................... Rufch. YsgrifH. Gan R. H..................................... Gwyrth. Gan Dewi Glan Teifi, Caernarfon........................ Gwersi yr Yegol Sabbothol—Dosbarth Hynaf....................... Gwersiy Dosbarth Canol....,aec.........................•......•• Gwersí y Dosbarth Ieuangaf .................•..................• • }ymuniad y Cristion. Gan Bryfdir, B. Ffestiniog.................. 49 51 53 55 56 57 59 62 64 Argraphwydgan D. W. Davies & Co„ Swyddfa'r "Genedl" Caernarfon PRK> CEINIOG.