Skip to main content

•' Fiid Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Ghwi- ♦» wrfŵ&^v-aC<&fe3u* CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH mm\ AC YSGOLiöN SÂBBOTHÔL Y MBÛWSTIAID CALffiAlDD. Rhif. 57.] GORPHENAF, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD. Y Prif-athraw Edwards ar yr Hebreaid............................ 97 Cymdeithasau Llenyddol...................................'..... 98 Cyfundrefn y Safonau .............................................. 99 Gwersi yr Ysgol Sabbothol.—Dosbarth Hynaf—Dysgeidiaeth Iesu Grist yn gyffredinol......................................... 101 Y Gwyrthiau,—Gwersi y Dosbarth Canol........................... IO3 Gwersi y Dosbarth Ieuangaf .......'................e............. 105 Gwersi Ysgolion Sabbothol Methodistiaid Calfii.aidd Cymru, o Ebrill laf, 1888, hyd Mawrth Slain, 1889............................... 110 Araraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r " Genedl," Gaernarfc% PRIS CEINIOG-