Skip to main content

"Nid Llai h Ngoleuni i o'ch Goleuo Ghwi." CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METM08JSTIAID CALFL1AIDD. Rhif. 56.] MEHEFIN, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Charles Davies, M.A., CJpper Bangor..................................................... 81 YPrif-athraw Edwards ar yr Hebreaid .......................... 83 Pelagiaéth. Gan y Parch. Owen Hughes, Tanrallt........,........ 85 Gwersi yr Ysgol Sabbothol. —Dosbarth Hynaf—Dysgeidiaeth Iesu Grist yn gyffredinol........................................ 86 Y Gwyrthiau.—Gwersi y Dosbarth Canol._........................ 88 Gwerti y Dosbarth Ieuengaf..................................... 91 Adolygiad ar lyfrau............. ............................... 93- Arholiad y " Llusern " ar Wersi yr Ysgol Sabbothol am y chwarter yn diweddu Mehefìn 2áain 1888 .............................. P5 Holiadau ar y Gwyrthiau. Gan J. P. D.......................... 96 A'iraphioyd gan D. W. Dariea âs Co., Swyddfà'r " Genedf," Ca&rnarfcn. PrTIS CElNlOG-