Skip to main content

" Nid Llai fy Ngoleuni i o'eh Goleuo Ghwi." CYLCHGRAWN MISOjL AT WASANAETH EfiLWYSÎ AC YSGOLIOR SABBOÎBOL Y METflûraiAlD Rhif. 55.] MAI, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD- Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. GaD y Parcb. D. Charles Davies, M.A., Upper Bangor..................................................... Y Parch. Hugh Pritchard, Bryngwran. Gan y Parch. William Pritchard, Pentraeth...................................... Anniweirdeb............................................................, rrTrugaredd.'k..................................................... Dysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu yn gyffredinol.— Ccsb&rth Hynaf... Y Gwyrih-uu. ,versi y Dosbarth Canol,......................... Gwem y lA^barth Ieuengaf .......................c............. Gwersi Arholiad Ysgolion Sabbothol y Methodistiaid Calfinaidd yn Arfon, Ebrilll4eg 1888.................................... 65 67 69 71 72 75 77 80 A-iraphuyd gan D. W. Daties & Co., SwyddfaW " Genedl," Cacrnarfcn. PRIS CEINICG-