Skip to main content

'* Nid Llai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Ghwi- «^^ÿÄ-ŵrá^^^ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH . EGLTCI AC YSfiOLIOÜ SABBOTBÖL Y METBÛOTID CÄLFIHAIDD. Rhif. 54.] EBRILL, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD- Y Parch. Hugh Pritchard, Bryngwran. Gan y Parch. William Pritchard^Pentraeth..................................... -49 Y Diwygiadau mwyaf angenrheidiol yn yr Ysgol Sabbothol ........ 52 Dysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu yn gyffredinol.................... 53 Y Gwyrthiau................................................. 56 Gwerí-i y Dosbarth Ieuengaf..................................... 57 Yr Arholiad Sirol .....................,........................ 01 " Cyfarfyddiad Crist âg Anghladd Mab y Wraig Weddw 0 Nain ".'... 61 Gwersi Ysgolion Sabbothol Methodistiaid Calfinaidd Cymru o Ebrill laf, 1888, hyd Mawrth 31ain, 18S9...................... 62 A,riraphieyd gan D. W. Davks d- Co.y Swydd/a'r " Genedl," Caernarfcn. PRIS CEINIOG- ÖS