Skip to main content

" Nid Líai fý Ngoleunî i o'ch Goleuo Ghwi ^^-^^- CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC \m\M SABBOÎÍIOL \ METBÛfflÌAID CÄLFISAIDD. Rhif. 52.] CHWEFROR, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Charles Davies, M.A., Upper Bangor........................................ 17 Athrawiaethau y Beibl yn cael eu hegluro yn ei Hanesiaeth........ 21 Paham yr wyf fel hyn ?.......................................... 24 Gwersi Undeb Ysgolion Sabbothol y Methodistiäid Calfinaidd :— Dysgeidiaeth Iesu Grist yn gyffredinol............................ 26 Y Damegion ...................,............................. 28 Gwersi y Dosbarthiadau dan 16 oed .............................. 92 Ariraphwyd gan D. W. Davies <k ŵ>., Stotfddfa'r " Oenedl," Caernarfcn. PRIS CEINIOG.