Skip to main content

Vf5 îf** /><?s* '* Nid LÍai fy Ngoleuni i o'ch Goleuo Ghwi-" -p=^g^--^>7T~ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSG0L10N SAB60TH0L Y METBOBJSTIAID CáLFHAIDD. Riiif. 51.] IONAWR, 1888. [Cyf V. CYNNWYSIAD- Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan .................................................. 1 Pammegion Crist........................................................................ 5 Athrawiaethau y Beibl yn cael eu hegluro yn ei Hanesiaeth........ 7 Yr Adgyfodiad .................................................. 9 Cydwybod Dda .................................................. 10 Y Dorth Fechan ........................................................... 11 Dysgeidiaeth yr Arglwydd Iesu.................................... 11 Gwersi Sabbothol Dosbarth Ieuengaf yr Ysgol Sul ................ 13 Cyfarfod Ysgolion Dosbarth y Dwyrain, Mon ...................... 16 Argraphicyd gan D. W. Davies <fc Co., Swyddjar " Ge.nedl" Caernarfon. PRIS CEINIOC