Skip to main content

" 82 LLAl FY SGOIMl I O'CH GOLEÜO CflWI/ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGÔIM SABBOTHÛL Y METIIODISTIAID CALFISAIDD Rhif. 49 ] TACHWEDD, 1887, [Cyf IV. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan................................. 131 Athrawiaethau y Beibl yn cael eu Hegluro yn ei Hanesiaeth ........ 164 Damegion Crist.................................................. 167 OlwenPuw...................................................... 169 Nodiadau ar Wersi Sabbothol Undeb Ysgolion y Methodistiaid Calfinaidd .................................................. 172 " Gardd "...................................................... 174 Rhagoriaeth tymor ieuenctid .... .,..............................., 175 Myfyr wedi gwrando Pregeth ar Nehemiah 4—9 .................. 175 Tôn : " Bodawen " .....;...................................... 176 Y Wasg ......,..... ........................................... 176 % II ^*^ Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., S.vj'ddfa'r 'Genedl,' Caern^rfon. PRIS CEINIOO-