Skip to main content

" HID LLAÍ F! KG0LEÜNI I OlCH GOLEÜO CfiWI/ m>~ ,»v-~^oc$ft... ^ CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTIIÛL X METÍIOÜISTIAID CALFiNAIDD. Rhif. 47.] MEDI, 1887. [Cyf. IV. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan................................. 129 Sylwadau ar Ystadegau y Methodistiaid Calfìnaidd yn Mon ............. 132 Nodiadan ar Wersi Sabbothol Undeb Ysgolion y Methodistiaid Calfinaidd .................................................. 135 Y diweddar Dr Edwards, Bala.—Ysgrif II.......................... 137 Nodiadau Amrywiaethol: —" Y Traethodydd" a'r "Geninen."— " Cymru Fydd."—«« Yr Adroddiad Cenhadol.".................. 139 Englyn i'r Cristion................................................ 140 Petnau Gwrthun ar y SaBboth (parhad) .......................... 141 Yr Ysgol Sul a'i Gwaith .......................................... 142 Cofnodion Crefyddol.—Dosparth Dwyreiniol Mon.—Mr. William G. Williams, Eglwys y Parc..................................... 144 Englyn i'r Addoldy.......................«...................... 144 Englyn i'r Parch. D. Williams, Lorpwl............................ 144 .1. __-------„------------ *V Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r 'Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG.