Skip to main content

'* NID LUI FY HGOLEUNI I O'CH GOLECO CflWI," »?£),. -«ne-^g&Ŵ- ■»> CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSG0L10N SABBOTÜOL Y METHODISTIAID CALFIMIDD. Rhif. 44.] MEHEFIN, 1887, [Cyf. IV. CYNNWYSIAD. Duw yn gosod Tawn. Gan y Parch. R. Jonea (Glan Alaw), Brynyrefail 81 Athrawiaethau y Beibl yn cael eu Hegluró yn ei Hanesiaeth :....... 85 Ëi Mawrhydi y Frenhines Victoria................................ 87 Enwau a theithlau yr Yspryd Glan. Gan M.O. J................... 89 Y gelfyddyd o ddarllen........................................... 90 Nodiadau Amrywiaethol............................................ 91 " Beibl Rarotonga,"................................................ 93 Hanes Moses. §an y Parch. Evan Peters, Bala .................... 93 Samuel .......................................................... 94 Y Parch Michael Jones, Pwllheli.................................. 96 Cyfeillgarwch........................................t............. 96 Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r 'Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG-