Skip to main content

LLAI FY IO'Í 4»...«*, ..,<&, ŵ-v CYLGHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLM SABBOTHOL Y METÛODISTIAID CALTOAIDD. RHIF. $2.] MEHEFIN, 1886. [Cyf. III. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol cyntaf Ican. Gan D. C. Davies, m.a., Upper Bangor.................................................... 81 Yr Aipht. Gan y Parch. John Pritchard, Amlwch................ 84 Athrawiaethau y Beibl yn cael eu hegluro yn ei Hanesiaeth. Gan y Parch. Owen Evans, Bolton................................ 86 Ymweliad â Veriice ...,....................... .......... 87 Safonau yr Ysgol Sabbothol a'r Cyfarfod Misol...................... 89 Adgofion Americanaidd.......................................... Yr Eglwys yn dyfod i fyny o'r Anialwch............................ YrAdgyfodiad................................................... Englynion Coffsdwriaethol am y diweddar Mr. Hügh Lewis, Pen-y- bryn, Llariberis............................................. Nodiadau ar yr Epistol at y Colossiaid, gan Proff. Hugh Williams, M.A., Bafa............................................... YrUnigNoddfa.................................................. Gwirionedd a Damcaniaeth........................................ Gobaith.......................................................... 0 Gam i Gam.................................................... 90 91 91 92 92 92 93 94 04 Argraphwyd gan D. W. Davies & Co., Swyddfa'r 'Genedl,' Caernarfon PRIS CEINIOG-