Skip to main content

" îid liai n iGomnii i o'ch ỳ&^^t^^jb*-* CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH BLIÎSl AC YSG0L10N SABBOTHOL Y METÍÌODISTIAID CALFIMIDD. Rhif. 28.] CHWEFROR, 1886. [Cyf. III. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epietol Cyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Charles Davies, M.A., Upper Bangor 17 Yr Aipht. Gan y Parch. John Pritchard, Amlwch......... 19 Athrawiaeth y Cyfrifìad. Gan y Parcb. John Williams, Bryn- siencyn .................. 21 Er Coffadwriaeth am Mr. Wm. Roberts, ieu., Roscmary, Menai Bridge ............ 23 Holiadau ar Hanes a Theithiau Paul. Gan y Parch. M. O. Jones, Menai Bridge ........ 23 Cynghaneddion y Beibl. Gan Gwilym Lerpwl............... 24 Ieeu Grist fel Prophwyd. Gan y Parch. D. R. Griffitb, Rhudd- lan ........................ 25 Gwyrthiau yr Arglwydd Iesu yn Seiliedig ar Efengyl Marc. Gan y Parch. J. P. Daries, M A., Chester ............ 27 Llythyr o China .............. 28 Heddwch i Bechadur trwy Waed Criet...................... 30 0 Gam i Gam ................ 30 GweithiojTi Ieuanc.............. 32 Argraiphwyà gan D. W. Davies $ Co., Swyddfa'r * Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG-