Skip to main content

"iid m ftügoimi i ô'ch gohüô cbwi/ 4ŵ—^»u ...ŵ--fS» -»• CYLCHGRAWN eMISOL ÀT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLIOS SABBÖTHOL Y METflODISTIAID CALFLUIDD. Rhif. 20.] MEHEFIN, 1885. [Cyf. II. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. Gan y ParchD. Cliarles Davies,M.A., Bangor 81 Y Gwanwyn. Gan Iolo Caernarfon .. 83 Yr Aipht.................. 83 Yr Epistol at yr Ephesiaid. Gan y Parch J. Williams, Brynsiencyn ...... 85 Dammegion Crist -......... 87 Person yr Ysbryd Glan a'i "Waith ... 88 YWasg .............. 91 Gwyl y Can'mlwyddiant ... ... ... 92 0 Gam i Gam ... .. .. .. 92 Ffynnonau ..... ... „. ... 95 Cofnodion Crefyddol ...... ... 95 Gwaith a'i Wobr............ 9G Argraphwyd gan D. W. Daviea f Co., Swyddfa'r * Oenedl,' Gaemarfon. PRIS CEINIOG.