Skip to main content

" HID LLAÍ FT NGOLEÜNI I O'CH GOLEÜO CflWI" •^s—ea^- CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLM SABBOTHOL Y METHOÖISTIAID CALFIMIDD, Rhif. 19.] MAI, 1885. [Cyf. II. CYNNWYSIAD. Y Diwygiad Dirwestal yn Ngkymru. Gau y Psrch Evan Jonea, Caer- naifon........................................... 65 Yv Aipht. Gan y Parch John Prlt- chird, Aralwcn ......................... 68 Llywodraeth Duw.......................... 69 Savonarola. Gan Mr W. Lewis Jones, Queen's College, Cambridge 70 At Famau a Merched Mon................ 71 Dammegion Crist. Gan y Parch G. Tecwyn Parry, Llanberis .......... 73 Er Cof am y Parch J. Ogwen Jones, B.A.........................!......„........ 74 Creadigaeth. Gau y Parch D. R. Griffith, Rhuddlan...................... 75 Hyfforddiant Plant .....,................ 76 O GamiGam............................,......... 78 Baban ................................................ 79 Cofnodion Orefyddol...................... 80 Argraphwyd gan D. W. Davies $ 0o., Swyddfa'r ' Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG-