Skip to main content

"I» LLAI FT NGOLEÜNÍ I O'Cfi G0LEÜ9 CHWI" CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWm AC YSGOLÎON SABBOTHOL Y METHODISTIAID CAIFHABD. Rhif. 18.] EBRILL, 1885. [Cyf. II. CYNNWYSIAD. No diadau ar Epiatol Cyntaf Ioan. Gan y Farch. D. Charles Daviee, M.A., Upper Bangor............................. 49 •' Dioîchgarwch am y Oynhauaf "...... 62 Yr Aipht. Gan y Parch John Prit- ch-ird, Aralwou......................... 52 Mi gwelaia hi'n brydferth.................. 54 Oreadigaeth. Qan y Parch D. R Grifflth, Rhuadlan...................... 64 Dammegion Criat. Gan y Parch G. Teowyn Parry, Lianberis .......... 66 ' Rhanu'r Plentyn Byw " „.....»_...... 67 Oynllnnio Gan R.H., Newboreugh 57 Hyfforddiant Plant ....................... 59 Claddfa Eglwys Sefydledig Llan- gwyllog .................................. 00 *• Daniel vn ff<ra llewod " ................. fll O GamiGam...................................... 61 Cofnodion Orefyddol........................ 64 Argr(tphwyd gan D. W. Dwoies # Oo., Swyddfa'r ' Genedl,' Gaemarfon. PRIS CEINIOG-