Skip to main content

LLAÍ -FT í /' CYLGHGRAWN MfSOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSfiOLIOM SABBOTBOL Y HETHODISTIAID CALFÍMIDD, Rhif. 15.] IONAWR, 1885. [Cyf. II. CYNNWYSIAD. Nodiaflau ar Epistol Cyntaf Io*n. Gan y Paicb. D. Charles Davies, H.A., Upp*f B>ngor.............................. Gwyndoniaeth y Bennod. Gyntaf 0 Genesis. Gaa y Parch. Evan Bo • beits, Oaernarfon ....................... Y Fintai Dâ ea^egol i Palestina o dan arweiniad y Proffeswr Hu.L Gan y Parca. J. Junes, F.R.G.S.. Pwll- beli ............... .......................... Y Gwaith. jr Athraw. a'r Hyfr. Gan y Parch. J. Owen, M. A. Oiircieth AberthdiosGamwedd. Gan D.C E. 8wper »r Arglwydd. Gan T. Johi Janes Lev»is, B-A........................ Cwestiynan ar Hanes Iesu Grist o'r 0)uw2hystafe'l hyd yrEs/y iad. Gan y Patcb. EvanPef«rs, Bua ... Eplurbadaeth Yegrytbrrol. G»n y Parch R. Humphroys, Bout- rewy<íd.......................„................ Yr oll ynfwy nt'rrhan. Gan y Parch. H. Piitebard HaneThymedd.... Cwe'ti'nau ar RHuf. 9. 10, 11. Gan y Parch. B. O. Williams, Talyb int.. Y Diacc»niaiu. G,m y Paroh. "Wiiliâm Edwards, Llanfachrt-th .............. 13 O GamiGam...................................... 15 Oofnodion Orefyddol........................ 16 10 ia Jtrg*aphwyd gan D. W. Davies $ Co., Swyddfcir ! Çfonedl' Ca-emarfm. PRIS ÓEINIOG-