Skip to main content

" iid m n <$Q~-J'v »ẄŴ« j* CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YS60LI0N SABBOTHOL Y METHÖDISHAID CALFINAIDD. RHIF. 12.] HYDREF, 1884. [Cyf. I. CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf loan. Gan y Parcb. D. Ckarles Davies, M.A., IJpper Bangor.............................. 177 Gwyddoniaeth y Bennod Gyntaf q Genesis. Gan y Parch. Evan Ro- berts, Oaernarfon ....................... 179 Yr Efengylau. Gan y Parch. E. Lioyd, Beaumaris..........................»........181 Y Berthyna* sydd rhwng Bedydd Crist â'i Demfrad. Gau y Parch. R. Tbomas, Llanllyftii......*......... 182 Cymhwysderau Athraw Da............ 184 Oiaddfa Eglwys Sefydledig Llangwy- llog............................................. 185 Y Rbai a Feddiennid gan Ysbrydion Drwg. Gan y Pareh. M. Jones, Porthaethwy .............................. 187 ühdeb Ysgobon Sabbothol y Trefn- yddion Calfìnaidd, Mon................ 188 O Gam í Gam................................. 189 Englynion i St. Patd's, Llundain. Gan Mechellydd Mon...........................191 Cofnodion Orefyddol.......................... 191 " Y NefolFyd"............................... 192 Argraphwyd gan D. W. DavÌM # Co.t Swyddfa'r ' Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG.