Skip to main content

" nü üii fy 4C~-^«»—~M> #f.j> CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SARBOTHOL Y METHODISTÍAID CALFINAIDD. Rhif. ii.] MEDI, 1884. [Cyf. I. CYNNWYSIAD. NodiadauarEpistolCyntafloan. Gan y Fai cb. D. Charles Davies, M.A., Upp^rr Bmgor.............................. 161 GwyòMoniaeth y Bennod Gyntaf o Gen^sis. Gan y Parch. Evan Ro- be.tp, Oaemarfon ....................... 164 Yr Ff»iìg\lau. Gan y Parch. R. Lloyd, Beaumatis.....................,.............. 165 Y Ddioî Gadarn................................ 167 Galar wissoí'dd. Gan y Pai eh. John Willẁms, Dwyran,.................... 168 Cymhwysderau Athraw Da..........„ 170 " Y Plentyn Duwiol.".....................„ m Claddfa Eglwya Sefydledig Llangwy- llog............................................ 172 Uhdeb Ysgolion Pabbothol y Trefn- îddion Calfìuaidd yn Mon............ 173 YWeddwIeuanc............................176 Cofnodion Crefyddol.......................... 176 Argraphwyd gan D. W. Davies £ Co., Swyddfa'r ' Genedl,' Caernarfon. PRIS CEINIOG.