Skip to main content

3»Srr«k •*&•—■*» CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWÎSI AC YSGOLIOM SABBOTHOL Y MEÎÜODISTIAIB CALFIHAIDD. Rhif. io.] AWST, 1884. [Cyf. I. OYNNWYSIAD. NodiadauarEpistolCyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Charles Daviee, M.A., IJpper Bcngor.............................. 145 YTuFewni'r DynAnianol.............. 146 Gwyddoniaeth y Bennod Gyntaf o Genesis. Gan y Parch. Evan Ro- berte, Caemaríon .......................147 Lle Duwinyddiaeth yn Addysg yr Ysgol Babbothol. Gan y Pareh. D. Roberts, Rbiw...................... 148 Yr Ffengy lau. Gan y Paroh. E. Lkyd, Beaumaiis......,.............................150 | Y Lie a ddylai Caniadaeth ei gatl yn Ngwasanaeth y Cysegr. Gan y Paroh ü. Parry, Llanidan............ 152 Yr Ysgol Sabbothol a Safonau..........154 Cyboeddi.......................................... 155 Y Parch. B. Owen. Gan y Paroh. John Williams, Brynsienoyn......... 156 Bedd-argraph Mr. John Wynne Tho- mas (IoanWynRe),Llanberis......157 Claddfa Eglwys Sefydledig Llangwy- i. Hog.....„........................„........... 158 Dinah. Gan Mr. H. J. Hughes (Glan- vor)............................................ 159 Cofnodion Orefyddol..........................159 Argraphwyd gan D. W. Davies $ Co., Swyddfa'r ' Genedl,' Caemarfon. PRIS CEINIOG-