Skip to main content

"NID LLAI FY NGOLEÜNI I O'CH GOLEÜO CHWI." ^-.^ ^^^S^t^-^^rr^p^^-^ —^^--^^— CYLGHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWÍSI AC YSG0L10N SABBOTflOL Y MEIHODISTIAID CALMAIDD. Rhif. 5.] MAWRTH, 1884. [Cyf. I. CYNNWYSIAD. iSodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. Gan y Parch. D. Charles Davies, M.Â., Upper Bangor..................... 56 Diljniad Crist. Cyf. gan Proff. H. Williams, M.A., Bala................... 67 Holi Plant: Sylwadau Rhagarwein- iol. Gan J. Prioe, Ysw„ Coleg Normalaidd, Bangor.................. 69 Esboniadaeth Ysgrythyrol. Gan y Parch. J. Price Davies. M.A., Chester......................................... 70 Gwyddoniaeth y Bennod Gyntaf o Genesis. Gan y Parch. Evan Ro- herts, Caernarfon ....................... 70 Cymdeithas a'r Apostolion. Gan J. P., Amlwch ............................... 71 Holiadau ar JLyfr y BarDwyr. Gan y Parch. J. Williams, Dwyran........ 78 Adgoflon Americanaidd. Gan W...... 74 Eheswm a'r Beibl. Gan D. B. G.t Bhuddlan ................................... 76 Pethau Bychain. Gan y Paroh. W. Boberts, Gareg-lefn..................... 78 Gweddi.—Pa beth ydy w. Gan John Hughes, Ty'n'liidiard, Llandy- frydog ....................................... 79 Cofnodion Orefyddol.......................... 80 Argrapliwyd gan D. W. Davies # Co.t Swyddfa'r « GcnedlJ Caernarfon. PRIS CEINIOG-