Skip to main content

"MD m n I 0'( t«_*ŵ ®$äÊÈ 4ŵ-—^«h—m^4«<4C^-^ (SXS,^s^^^S^S-S!^S!^<^^^P!^^^^^^!S!^3f!Sx^Jt3 CYLCHGRAWN MISOL AT WASANAETH EGLWYSI AC YSGOLION SABBOTHOL Y METHODISIIAID CALFIIÂIDD, Rhif. 4.] CHWEFROR, 1884. [Cyf. I. ' CYNNWYSIAD. Nodiadau ar Epistol Cyntaf Ioan. (Jtan y Farch. D. Charles Daries, M.A., Upper Bangor..................... 49 Arehwiliaeth Gwlad Moab. Gan 7 Parch. John Jones, F.B.G.S., Pwll- heli................................................ 61 Esboniadaeth Ysgrythyrol. Gan y Parch. J. Pnce Davies. M.A., Cheater......................................... 52 Luther. Gan y Paroh. J. Roberts, TaiHen ..................................... 58 Holiadau ar Lyfr Josua. Gan y Parch. J. Ogwen Jones, B.A., Rhyl ............................................. 55 JohnCalyin. GanAleph ................. 68 CydganDdirwestol (remperancí öhorus)* öan Anthropos —...................... 67 G-wobrau am Ateb Cwestiynau......... 58 Mynydd Sinai. Gan E. T., Dòlwy- ddelen ........................................ 68 YTrefnyddion Calfinaidd yn Mon; Dechreuad yr Actaos yn Pensarn. Gan y Parcb. J. Williams, Llan- erchymedd................................... Rhai o Ddinasoedd y Testament Newydd. Gan W. Lewis Jones, Llangefni...................„................. 60 Llyfrau Newydrtion .......................... 62 Yr Athraw a'i Ddrsbaith................ 62 Cofnodion Orefyddol.......................... 63 Manion............................................ 64 ... 69 Argraphwyâ gan D. W- Davies $ Co.t Sttyddfa'r ' Genedl,' Gaernarfon. PRIS CEINIOG.