Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

(RHIFYN III.) CYLCHGRAWN CYMRAEG: N EU, DRYSORFA GWYBODAETH. ' Am AWST 1793. V Cylchgrawn unîawn a'i enwi—drws yw I dryffor goleuni; Llyfr hoft', hardd, er hyftorddi Trigolion brp trwy gael bri. D. SANDERS. Gymro Hawddgar, WELE y trydydd Rhifyn yn ei gylch yn dy annerch: y mae'n dwyn goleuni i'th dŷ; na ddigia wrtho, canys nid yw yn meddwl dy dramgcwyddo, eithr dy hyfforddi'n raddol mewn pob gwybodaeth ddef- nyddiol: os gweli ynddo rai pethau anhawdd eu deall, darllain hwynt drachefn a thrachefn, a gofyn i'th gymmydog deallus beth yw yftyr neu arwyddoccad y peth neu'r peth. Nid yw'r Cymry yn yr oes ddiweddaf wedi gweled fawr lyfrau yn y iaith Gymraeg ond llyfrau crefyddol, am hynny y mae'r geiriau a'r Ilyfrau fy'n trin am naturiaethau a chyfreithiau yn fwy dieithr iddynt. Amcan a diben y Dryforfa Gwybodaeth yw goleuo'r wlad mewn peth- au naturiol yn gyftaí ac yíbrydol. Y mae'r Cyhoeddwyr yn rhwymedig i'r dyfgedigion haelionus, o bob enw, fydd yn addaw eu cynnorthwyo â defnyddiau defnyddiol ar bob teftun. Nid oes ond dau beth yn attal y Cylchgra-ivn rhag cymmeryd lle yn gyffredinol trwy Gymru; hynny yw, yr anhawfdra o'u doíbarthu a chafglu'r arian am danynt. At ddi- wygio hyn, y mae'r Cyhoeddwyr yn gobeithio y bydd i un neu ddau ag fy'n caru eu gwlad un-iaith a lles cyffredin, i gymmeryd rhan o'r gwaith a'r baich arnynt ymhob cwrr o Gymru; a dymunol fyddai cael un o bob plaid neu fetl o grefyddwyr, fel y byddo rhagfarn i gael ei chadw i Iawr. Y mae'r Cyhoeddwyr wedi cael eu cyhuddo ar gam eilioes, am nad oes rhagor ynghyd â'r gorchwyl, canys fel y dywedodd Mr. J. Gri- ffith, (t Y mae gormod o ddynion annyfgedig, a dyfgedig hefyd, na's gallant roi gair da i ddim ond eu heiddo'u hunain."—Meddyliodd rhai, am ein bod wedi cyffwrdd ag yfpryd erledigaethus Calfin. maicondem- nio eu holl athrawiaeth oedd ein hamcan, önd mae'n eglur i'r darllenydd yftyriol, nad oes dim rhagor yn cael ei amcanu nâ gofod allan yr atgaf- rwydd o yíbryd erledigaethus, a'r ynfydrwydd 0 fod dynion yn galw f u hunain ar enw neb heblaw Crift. Pe baem yn fylwi ar yr amrywiol leifiau fydd yn y byd, nid elem fawr ymlaen yn ffordd y bywyd; y mae un yn gwaeddi yn erbyn Ar- tnìniusy a'r llall yn erbyn Jrius, a'r trydydd yn gwaeddi'n groch fod y diafol yn well nâ Dr. Priejìley, a'r pedwarydd yn tyngu nad oes braidd ddim gwahaniaeth rhwng Sofiniaeth a Sabeliaeth; y pummed a haera fod Trinitariaeth yn fwy atgas nâ dim, am fod yr athrawiaeth hon yn Q^ " gwneud