Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIFYN II. CYLCHGRAWN CYNMRAEG. Am M AI, 1793. Yn cynnwys y pethau canlynol» Cyfarwyddyd i'r anghyfarwydd, &c. 58 Llythyr y Parch. J, GryfFydd - 59 Barddas, neu Gylch gwybodaeth 60 Parhad.difinyddiaeth - - - 61 Nefoedd ar y ddaear - - - ib. Cyffes Deift - - - - - ib. Cyffes Atheift.....ib. Ardderchog ymgais rhefwm natuiiol mewn Greenlander - - - - 62 Yr Yígrythur unig reol ífydd - 64. H. Hariis Yfwain, a'r werthfawrog- rwydd yr Yfgrythur - - - 65 Anrfr iaith Brophwydoliaethol gan Sir Ifaac Newton - - - - - 66 Hanes hynod am Negto - - 70 Hanes crefydd o ran ei llwyddiant ib. Llythyr o Nazareth ar ymweliad yr Indiaid -_-.--.71 Hanes am yr Hindoos, Scc. - - 73 Gweddi Parbotee ----- 76 Llythyr oddi wrth Parbotee á Ram Boíhoo, Êfr. - - - - 77 A dynwyd allan o íhafter yr Hindoos 78 Meddyliau'r Hindoos am ffydd ib. Am Iwyddiant yr Efengyl yn nghyffin- iau Bombay ------ 79 Hanefion oddiwrth amryw o genhad- au'r Morafiaid ----- ih. Ymofyniad rhydd am y gwirionedd 8j Hanes Erledigaeth ----- 80 Gwerth cretydd yn awr angeu - 86 Llythyr y Dr. FranJclin - - - 87 He!aethfawrddefnyddioldebyddafad88 Cyfarwyddyd Beynon y Bugail « 89 Carreg y Piiilofophydd - - - 90 Cynnydd y Crocodeil - - - ~ îb. Tri phetlî a gadŵodd Duẃ iddo'i hun 90 Bywgraphiad Howard - . - 91 " ■ Dudith ----- 931 ■ Servetus - - - - 94. Y Caidinal yn dwrdio'r Paentiwr 95 Bywgraphiad y Parch. D. Jcnes ib. Siamplau hynod o faiwolaeth yn Liin- ach dau deulu brenhinol - - 97 Englynion ar Lŷs Ifor Hael - 9S 'Sgrifen-fedd ar dJyn celwyddog ib, Englyn o gyngor ----- ib. Lrythyr G. O. at yr anrhydeddus a'r hybarch gymdeithas - - - 99 Cyfieithad o'r biophwydoliaeth Llad- in -------- iqo Hanes Telyn Briar» Boirhom - ib. Attebion i'rHoliadauyn y Rhifyn I. 101 gan Phiioîogos ioi Madawg ab Owen Gwynedd yn ym- adaw â Chynmru - - - - ioj Taith at y Madawgwys - - - ioì, G. Owain ar yr iaith Gynmraeg 105 Teithi buchedd, &c. - - - - 106 Cywydd y Cynghorfynt - - - 10S Awdì ar yteftyn daywYMaen, &c. 109 Marwnàd<y farch. D. Rowlands 1 to -------------y Parch W. Williams, ib. ——— Lewis yr unfcd ar bymtheg, Brenm Ffraingc ■-■ - \. - m Emyn - - M. R. - - - ib^ Holiadau - - - - ' r - - ib. Traethawd ar Ddim, gan D. Ddû 1 13 Llythyr John Evans -. - - - 114 Annerchiad i'r rhywcgaeth Hawcld- gar - - - ~ - _ _ _ Ti6 Arwyddion yr amíerau - - - 119 Y GWIR YN ERBYN Y ByD. TREFECCAí Argraphwyd. Ac ar werth gan J. Daniel ac J. Rofs^ Caerfrdâln : Ttus Evans, Machynileth: Richard-WÌuiams, Amlwcb: RcLeri O.wertSy Caernarvon: Cadwalaár Jones, Jberyjiwyth: Tòomas " Miiesy Merthyr Tydfil: Thomas lùes,. Caerdyád: John PhiLips* Abërteifi: Owen Reesy Brijìol: J. Owen^ Piccadiüy, ac E. Wil- liams, Strand, Llundain j íiugb Ev#m,, Nevyn, a chan lawer eraitf trwy Gynmru,