Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

BJMf. 6.] LCyf. I. GOREU ARFER DOETHINEB. NID DOETH NI DDARLLENO H.CH • DiEyrJjJ^ T BEISNÌADUB CT1HREI6. BEIRNIADAETH YSGEYTHYROL. Gwlad Casaan.—1. Ei Hinsodddau. 2, Ei Gwyntoedd. S. Ei Thymhestl- oedd. 4. Ei Ghymylau ......161 Basan a dy fuder y mùr .. ......104 DUWIÎíYDDIAETH. Santeiddâd ___ ......165 Trysorfa y Ckistiox— Anrhydedd Duw—D^ledswydd dyn —Y ffordd uniawn—Gwaith paräus —Dychweliad y byd .. ......168 Neb yn aros >n ei unfan—Gofal ' Crìst, a goful ei ẃcrsion—Y ddwy daith—Ehagluniacth—Y wasanaeth oreu—Peth-ofm.dv>'\—Gwaith >r Ef- engy]— Y olch Teuluaidd—Gwir fawredd—îl\der y Cristion—Cýírif- oldeb dyn—Gwir cref., dù—Cristnog- rwydd—C.-mdd .•"sbndol ...... 169 Y Saint jn wahanol—Ei'Jedigaefh yn fendithiol—C) foeth—Crist yn edrych ar Pedr .. ----- ...... 1S0 BYWGBAPHYDDIAETH. Lewis .Morris, o Fôn .... ...... 170 Coffâd am Lowry Williams ......174 LLEEÎÍYDDIAETH. Y Ddacnr .. .... ...... 175 YCiconia.. .... ...... 178 Gwydr .. .... ...«,.. 170 Diodydd Meddwol.......... 182 Barddosiaetii— I'r Eos — Cysur y Crisíion—Cân gwraig y Pysgodwr—Agoriad Seion —Rhan o gywydd Sìon Tudur .... 184 LLEENYDDIAETH EGLWYSIG, Cyfarfodydd Ccnadol Llundain ...... 185 Troedigion at Babyddiaeth ......185 Agoriad addoldỳ yr Annibynwyr, yn Birtenhead ___......180 GYfLEDYCHIAETH. Y Senedd.. 187 Hahesiou Traitor— Yr Unol Daleithiau.........189 Çanada .. » .... ...... 189 Ffrainc .. ___ .....: ÌR9 Yspaen .. ___ ......190 Portnsnl.. ----- ...... 190 Yr Aipht .... ...... 190 AlIRYAYIAETH— - Holltiad mynydd—Cerbydau—Gwar- edigaeíii hynod—Syndod—Ymfudiad 190 Guan 3 —Trw> dded neillduoI-Llyfrau. —Llongddrylliadau—Paris—p/tatws —Yr .India Orllewinol—Eangder y Eheilríyrdd—Henry Clay— Blawd Americanaidd— Siwgr— Hong Iíong — Y Pjtatws—Bhvfel—Enwau—> Gwaiîh ar y Rheilffyrdd—Hufen — Bathu Arian ..... .*..... 191 Gwres \ r haf diweddp.f—üîyth aderyn —Hynt briodasol—Pibellau myglys —FfaiJi h\ nod~Yr Amgueddfa Fryt- anaidd—"Nant hj nod—Caledu'r galon —Kìfer >mfudwyr— Hw>aden wjllt —Diwydrwj dd —Dygwyddiad dy- chrynllyd ar' Afon Lerpwl ...... 192 <■*% MEHEFIN, 1846 CYFBES NE'vYYDD. <^Q»^> LL^NELWY: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN ISHMAEL JONES. Pris Pcdair Ceiniog a Dùmi