Y BEIMABUR CYMREIG. ©gr; CYNNWYSIAD. BEIRNIADAETH YSGRYTHYROL. Gwlad Caîîaan—Ei rhaniad—a chÿf- artalrwydd sefyllfa oi phrcswylwyr .. 97 . Y Sanhedrim ...... ......09 Tystiolaeth Moses am y greadigaeth.. 101 DUWINYDDIAETII Dylanwad Moesol ...... Tnigj wyddoldeb ...... Trysorfa Y CRI3TI0>"— Cariad Duw ...... Trallod a Chysur ___ Edifeirwch Diolchgarwch ...... ..... Cystudd ...: ...... ..... Y P6almau ...... ..... Plant Duw ___ ..... Y Prophwvdoliaethau am Grist___ Effeithiau Ffydd...... ...... Ofn Duw ...... . ..... Anffyddiaeth ...... ..... BYWGRAPHYDDIAETH. William Wilberforce, Ysw..... LLEENYDDIAETH. Aur.... Clychau ----- Effaith Llawenydd Y Dyfrocdd ..... Y Wasg Gymreig— Tair Pregeth ar Adenedigaeth 102 103 104 104 104 101 104 104 105 105 105 105 105 ... 110 ... 111 ... 113 ... 114 Barddoîîiaeth— Cvflafan Morfa Rhuddlan .... 120 Y Môr Marw ----- ----- 120 Bedd-argrafí' Mr. Richard Mills,----- 820 LLEENYDDIAETH EGLWYSIG. Yr Iuddewon .... ...... 121 Y Diwyíriad j n Germany ----- 121 Y Gjmdeithas Genádol Wesleyaidd .. 121 Eçwrddorion heddwch yn Amcrica .. 121 Cnnt'on De Yaud ----- ----- 121 Y Cỳnarair Efenpvlaidd yn Món...... 122 Eglwj s Rýdd Scoiland.......... 123 GWLEDYCHIAETH. Y Senedd ----- ----- 123 Hanesion Trajior.— Y AYerddon .... .... 120 Unol Daleithia Ameriea -----120 India Ddwyreiniol . . ... 128 Mexico .... ... 127 Poland .... ... 127 AMRTtt'IAETII— Traul Rhyfel .... ... 127 Dienyddiadau .... ... 127 Cymdeithas er dilêad yr arferiad o Ddienyddio .... ... 127 Cludiíid anifeiliaid drosoddi Loegr. . . 127 Tân mawr yn Liverpool. . ... 128 Pump o bersonau wedi eu gwenwyno 128 Bar Aur .... ... 128 Y cnwd Pytatw nesaf. . . ... 128 Costau gwastraffus Eheilffyrdd ... 128 Par o Pheasants .... ... 128 EBRILL, 1846. CYFEES NEWYDD. LLANELWY: ARGRAFFEDIG A CHYHOEDDEDIG GAN ISHMAEL JONES. Pris Pedair Ceiniog a Dimai