Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BEIRNIADUR CYMREIG. Cyf. 1.] E.BffiE.J&E, 3LS4B. [Rhif.4. &ltngüìsíanh üsigrgtfiürûU SEFYDLIADAU GWLADOL YR IUDDEWON. IV.—SWíDDOGION GWXADOL—BRENINOEDD. Yn mhlith y swyddogion gwladol Iuddewig, y blaenaf oedd y brenin. Yr ydym eisoes we&i egluro natur a helaethrwydd ei awdurdod; deuwn yn awr i sylwi ar ddefodau a neillduolioa ereill oedd yn perthyn iddo. I. Y peth cyntaf a wnëid wrth ei neillduo i'w swydd benadurol oedd eneinio, Yr oedd hon yn hen arferiad wrth gysegru un- rbyw beth at wasanaeth yr Arglwydd, fel y cawn weld oddi wrth fod Jaeob yn eneinio y golofn yn Bethel, Gen. 28. 18. Ao yr oeddyr un ddefod yn rhedeg trwy yr holl osodiadau Mosenaidd. 1. Arweinid y brenin i le yr eneinio, yn amgylchynedig gan filwyr. Y mae yn anhawdd penderfynu a oedd rhyw le penodol i gyflawni hyn ai peidio. Myn y Rabbiaid Iuddewig mai yr unig le oedd wrth flynon; gan goffâu eneiniad Solomon wrth' ffynon Gihon, 1 Bren. 1, 38. A dywed y Talmudiaid fod hyny yn arwyddo dymuniad i'w deyrnas barâu fei flỳnon, yr hon sydd yn para i redeg o oes i oes. Ond nid oes un sicr- wydd fod lle penodol wedi ei osod. Dichon mai yr arferiad a? y dechre oedd ei wneyd mewn rhyw fan eyhoeddus, fel â Solomon; ond mewn amser wedin yn y deniì, 2 Bren. 11,11,12.- 2. Y mae yn anhawdd dweyd beth oedd defnydd yr olew a arferid ar yr achìysur. Dywed y Rabbiaid Iuddewig fod teulu Dafydd yu eael eu heneínio â'r un olew santaidd a'r areh-offeir- iaid; ond mai olew cyffredin oedd gan y deg llwyth. A dywed rhai, megis Jahn, nad oedd breninoedd Israel yn caeî eu hen- einio ag un math o olew, am nad oedd ganddynt yr olew a elwid yn santaìdd, ae y tybid nad oedd un arall i ateb y dyben, Ond nid yw y paill na'r Ilall ond tybiadau, heb-un saiì ysgrythyrol iddynt. Y mae'n wir fod yr olew yr eneüiiwyd Solomon ag ef wediei gymeryd o'r tabernael^l Bren, 1« 39,) ond gaîlsaí hwnw ê——_-----------------------,-------^------,--------------s------^ 10