Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Y BEIRNIADUR CYMREIG, Cyf 1.] SaAWJBElSI H©4g. [Rhif.3. îllettgtrlrtaetu gggt^tttüroU SEFYDLIADAU GWLADOL YR IUDDEWON. III.—CYFNEWIDIADAU YN Y FFURFLYWODRAETH. Ar ol y sylwadau blaenorol ar y ffurflywodraeth Fosenaidd, y mae yn naturiol i ni yn awr wneyd ymchwiliad r w pharâd; a fu riiyw gyfnewidiadau arni; a pha mor belled yr oedd y cyfnewidiadau rheiny yn cyrhaedd. Gellid meddwl oddi wrth holl dôn y deddfau ar Sinai, yn gystal ag oddi wrth ymadroddion neillduol, fod y ffurf hono i barâu tra byddai Uywodraeth ganddynt hwy fel cenedl. A felly y bu : ni wnawd un cyfnewidiad hanfodol arni tra y buont yn genedl annibynol; a chadwasant ati o ran sylwedd yn eu holl ddarostyngiadau, hyd eu dinystriad olaf gan y Rhufeiniaid. Ar ol ennill gwlad Canaan, ei rhanu rhwng y deuddeg llwyth, a marwolaeth eu câd-fridog Joshua, llywodraethid y genedl yn unig gan y swyddogion ciybwylledig, heb neb unigol yn meddu awdurdod uwchraddol yn eu plith. Felly y parâodd am rai blynyddoedd, hyd oruchwyliaeth I. Y Barnwyr. Yr oedd y rhai hyn yn wahanol i'rbarn- wyr a soniwyd am danynt o'r blaen. Nid oedd rheiny ond math o ynadon ; ond yr oedd rhain yn ineddu awdurdod pen- adurol Y mae yn anhawdd penderfynu pa mor belled yr oedd eu hawdurdod yn cyrhaedd, a phaddyledswyddau oedd yn perthynu i'w swydd. Ar y cyfan, ymddongys mai math o waredwyr i Israel oeddent; a'u bod yn cael eu galw i'w swydd yn ngwyneb bod y genedl neu rhyw lwyth penodol mewn cy- fyngder o herwydd eu gelynion, Barn. 3. 8—10, 14, 15 ; a 6. 33, 34. Tra yr oedd y barnwyr yn para yn eu swydd, yr oedd eu hawdurdod yn fawr iawn, M yr ymddengys oddi Avrth hanes Gedeon yn cospi henuriaid Succoth, Barn. 8. 16. Ond nid oeddent yn para yn hir yn y swydd; dim ond cyhyd ag yr oedd i-------=---------------------------------,-------------: