Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

OIG- Y TETJ Xj TJ. AM FLAS, MAETH, HWYLUSDOD, IACHÜSRWYDD, A RHADLONRWYDD — cydnabyddir nad oes Cigfwyd Teuluaidd cyffelyb i YCH-GIG DEHEUDLR AMERICA (SOUTH AMERIGAN DRIED BEEF.) Yr hwn a gymhellir gan brif Feddygon y deyrnas, fel yn cynwys mwy o faeth na chymaint arall o gig frcsh— pwys yn well na dau bwys. i'W GOGINIO YN HOLLOL FEL CIG CARTREFOL. — A G^IDW YN BUR AM FLYNYDDOEDD.—TRI PHWYS AM BRIS PWY8 O'N CIG NI. Ystordy Cyfauwerth (WhoUsale) : L. JOIÖ5S & CO., 14, Custom-house Arcadc, Liverpool ; o'r lle y geill Masnaehwyr gael Tystiolaethau, &c, a chyíienwi eu Harchebion yn uniongyrchol a manteisiol. SWYDDFA: 3, SOÜTH JOHN STREET, LITEBPOOL. ^I^IS OEI35TIOC3-] C1T3ST -WYTHITOSOL.