Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

Oia Sf! TEULTJ. AM FLAS, MAETH, HWYLUSDOD, IACHUSRWYDD, A RHADLONRWYDD-çydnabyddir nad oes Cigfwyd Teuluaidd «jrffelyb i YCH-GIG DEHEUDIB AMEBICA (80TJTH AMERICAN DRIEI) BEEF.J Yr hwn a gymhellir gan brif Feddygon y deyrnas, fel yn cynwys mwy o faeth na chymaint arall o gig fresh—pwys yn well na dau bwys. l'W GOGINTO YN HOLLOL FEL CIG CARTREFOL.—A GEIDW YN BtJR ÂM FLYNYDDOEDD.—TRI PHWYS AM BRIS PWY6 0*K CIG NI. Ystordy Cyfanwerth ( WholesaU) : L. JONES & CO., 14, Custom-house Arcade, Liyerpool ; o'r Ue y geill Masnachwyr gael Tystiolaethau, &c, a chyflenwi eu Harchehion yn uniongyrchol a manteisiol. SWYDDEA: 7, LWEií CASTLE-STEEET, LIYEBPOOL :p:r,is cEiJsrioci-} ["Y3ST WITTHNOSOLh