OIG "5T TEULU. AM FLAS, MAETH, HWYLUSDOD, IACHUSEWYDD, A EHADLONEWYDD—cydnabyddir nad oes Cigfwyd Teuluaidd eyffclyb i YCH-GTG DEHEUDIE AMEEICA fSOUTH AMERICÂN DRIED BEEF.J Yr hwn a gymhellir gan brif Feddygon y deyrnas, fel yn cynwys mwy ofaetbna chymaint arall o gìgfresh—pwys yn well na clau bwys. I'W GOGINIO YN HOLLOL FEL CIG CARTREFOL.—A GEIDW YN BUR AM FLYNYDDOEDD.—TRI PHWYS AM BRÎS PWYS 0*N CIG NI. Ystordy Cyfanwerth ( WJwlesaìe) : L. JONES & CO., 14, Custom-house Arcade, LiVERrooL ; o'r Ue y geill Masnachwyr gael Tystiolaethau, &c, a chyfienwi eu Harchebion yn uniongyrchol a manteisiol." SWYDDEA: 7, LOWEE CASTLE-STEEET, LIYEEPOOL. ÎPIRIS OEHSTIOGI-] ["5T1ST -^^-^TiHCIISrOSOIL.-