Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

NSWTODIADUR P"FffiSTHEGK©SCIIi. RHIF 4]. DYDD SADWRN, CHWEF. 20, 1858. PRIS—UN GEINIOG AT EIN DERBYNWYR. Gwelwch fod Mr. Punch wedi ei ddiosg o'i sia'ced fraith, fel Joseph, a gwnaed hyny gan ei frodyr yn yr Iwerddon, gan iddo ef ei hanfon drosodd jno i'w thrwsio; ond yn ol arfer teilwriaid siomwyd ef am dani yn oì. Ond beb na dnmeg na pheth, y ffaith am dani gyfeillion yw—fod y wyneb ddalen wedi ei hanfon i'w chastio, ac ni chafwyd bi yn ol byd yn hyn ; ohd gobeithir na ddigia neb wrtho ef y tro yma. "ST SBNBBB. Wedi dan fi.i o sradw gwyliau y Naclolig, a gwario rban dda o £40,000 Mrs. Prwsìn, daeth y ddeddfwneutburfa Frjdeinig yn nghyd ar y 4ydd cyfisol, i— j—rywíieth, ba wyddid yn iawn pa beth,—fel y mae bob ìimser o ran hyny. Ond er iiyny eisteddodd yr Arglwydd GansrheUydd ar y sach gwlan, yn Nhy yr Arglwyddi! a derbyniwjd Arj;lwjc!d Ebury nc Arglwydd Chesham yn nelodau o'r jsgol. Ac wedi i amryw oîr hen aelodau dori gwaitb am y dyfodol, cynygiai Iar'.l Graiuilie fod yr ysgol i dori am ydiwrnod bwnw, gàn jr ofnai, mne'n debjg, nad oedd eu hnrglwyddi mewn tymlier dda ar ol eu sbri ddiweddar. Ond bid a fyno arn hyny, nid felly jr oedd gwneyd cndeirjdd y Jockey Ciub : codai yr Iurli (Derby) anrhýdeddus, ac wedi dechreu gyda rhjfeddnodau na buasai y llywodraeth yrt eu hysbysa ar ba bethan yr oeddynt i daeru, aeth dros bob petb oedd ar ei feddwl fel petb tebyg i daflu rhyw rWystr ar fibrdd y llywodrneth, megys y llewyg arianol,—y fi'rae (ìobden ii-dd yn China,—yr ychydig bobi druain hyny sydd yn yr Tndia yn hoffi saetbu Jrìah recruits,—a'r methiant anlìbdus i gymeryd ymaitb fywyd y cwnstabl sydd j'ti Flrainrc. Ac wrth reswm, gan fod cymaint o gywion arglwyddi, ytì llyiíanta ar hyd y wlad, yr oedd yn rhaid dnngos mai trwy godi y cartrefiu yr oedd yn bosibl eadw i fýnj anrbydedd y wlacl.—Wedi unwaith agor y drws i'el yna, dyma y ceilio-îod yn deehreu arnì Daeth Iarll Granvilìe i fyny, a spnrdynocld ei fi.ienoiydd eystal ag y medrai; ac wedi byny mynai amryw geiüogod eraill ddangos fod ganddynt bwythau spardynau, er uad oedd gan- ddynt ond awyr i'w spardyno.-----^-Gallesid tybied fod ar rai o'r Cyft'redinwyr eisieu myned gyda'r arglwŷddi, oblegid ni fuom ond oddeutu 10 munud ar eu holau.—Y peth cyntal' a wnaetbant hwy oedd cael yr anrhydedd o guro eu traed, nes \r oedd gwialen y Llef.trydd yn neidio, ar ddyfodiad Mr. Punch i mewn fel cynrychiolydd Enlîi; ac wrth ei gwt daeth ei gyfaill M. Gibson, a phump o rai eraill i gymeryd y llwon — Wedi hyny dechreuwyd tori gwaith am yr wytbnosan nesaf yma ; ònd rywsut na'i giljdd methvryd yn lan a chael dadl nes y cynygiodd Syr í)e Lacy Evans am bwyllgor i ymchwilio i anfoniad y milwyr i India. Buwyd yn cyndyn ddadleu ar hyn am ysbaid, ond-yn y tliwed í cyruerndwywjd y cynj'-sjiad gau 147 jn erbyn TH.—Dygodd Syr G. Grey reithjsgrif Corphoriüeth Dinas Lhindain (ýr byn yw dim) i mewn, ac wedi gair neu ddau gosodwyd hi ar y bwrdd. Dydd Gwener—iîysbysodd larll Clareíidon yn Nhy yr Argìwyddi fod oyfnewidiad i fod yn y teithebau Ffrengig. A hysbysodd hefyd nad oedd y llywodraeth yma wedi bod yn ol o geisio pob chwareu teg i'r peirianwyr Sèisniarjn Naples; iic wedi rhoddi hanes manŵl c'r amgj'ìehiad, gobeithiai y rhyddheid bwyut yn fuan,—VVredi hyny cyfodai larll Granville i gynyg llon- gyfarchiad i'w maw'rhydi wedi iddi gael ysgafnbau'ei baicb o un o'i phlant; » phasiwyd ef 3 rr unfrjtìol -—Aed trwy yr uu ffurfiau yn Nhy y Cyffredin gyda'i ruuwrhydw—VVred4 'byny codai yr hen wron—Roebuck, a'i chwip yn ei law, i'vr gosod ar gefn ei gyl'aill anwylaf—^Nap; ac wedi clecian lip\-n' afni o gwmpas ei bén i broìi mai yr un péth oedd y * Moriìteiir' a Napj— dj'ma ofjT» " Ai ymherawdwr y Ffransrcod yw y dyn i ddyweyd am Brjdain ~' fi'au lléiddiaid ". Mae'n wir ei fod ef yn gwybod cystal a neb. gan ei f'od wedi bod yma ei hun yn cynllwyn am orsedd a bywyd Loais Philippe," Níd iwdd aẁ y» hofS y cyfcillgarwch presenol rhẅng y ddwy wlad yn fwy nag eí, ond yr oedd un.peth yr boíí'ai yn fwy, a hwnwoedi—anrbydedd Prydain. A phaharh yr oedd j n rhaid i'r breinsenadwr Ffrengig ddjweyd fod bradwr- iaeth yn nodwedd j" Prydeiniaid? Na, ni lofruddiwjd yr un o fréninoedd Lloegr erioed; ond pa sawl un o freninoedd Ffraingc a lofruddiwyd ? A'r fath ddyn a hwnyma yn gofyn i geDedl fel y Prjdeiniaid i newid ei chyfreith- iau,—rhoddi heihio ei harclderehogrwydd,—ac j mddwyn mor annheiiwng o'i bynafiaid gwiwglodus. Ac yna gof'ynai a oedd rbj vv obebiaeth wedi bod rhwng y ddwy wlad ar j-mater. — Ac wrth gwrs dyma hen arwr mawr y coup d'etat—Arglwydd Pal., ar ei draed i ddyweyd fod gohebiaeth wedi bori, yn deisyf ar y llywodraetb yma gymerjd rhyw fesurau er mwy o ddyoijelwch. Gwadai hefyd fod y breingenadwr Ff'rengig wedi ari'er unrhyw ddifriaeth tttagat Brjdain. Ac yna yn ei ddull gwagedd'us,ei huri o drin'niaterion pwjsig, aeth Pal yn mlaen i edìiw i Roebuclî ei " ormodiaith," a dyweyd ei fod yn debys yn byny i'r milwyr Ffrenarig a gondemnid «anddo.— Pleidiwyd Roebuck gan Mr. Horsman, a dywedai ef ei hun am gyhuddiadau Pal eu eu bod "fel gwagedd gwyntog tslâw sylw."-—-Tj-nai Yërnon Smith ei faneg a dangosai hi fèl pwrs Cwmpeini yr India, ae yr oedd arno eisieugallu i fenthyca £10.000.000 yn y wl.id hon er ceisio ei lenwl; ac wedi tipyn o grafu clustiau cytanwjd i'r truain eu cael fel y rhodd ddiweddaf cyn tréugu. Dydd Sadwr.v —Àeth y ddau dỳ senedd ú heddyw igjílwynoeu hanerch- iadau i'w Mawrhydi, fe! y bydd plant yr Ysgoüon Cenediaethol yn mjned i'r llan ddydd Mercher y Lludw a Gwener y Croglitb. Dvod LL.HN:.— Yn Nhy yr Arglwyddi beddyw mynai yr ben Arglwj'dd Lyndhiirst ddweyd j r un peth ag a draethasai Roebuck nos Wener ; ond nid oedd yno neb mor benwan a Pal i geisio tafia sarhíid ar ei arglwyddiaeth am dJat^an ei farn.------Tyuai larll Shaftesbury ei reithysgrif rhyddid crefyddol yn ol, gan fod Arcbesgob Canterbury wedi dwj tt un arall i mewn, a'r cywion esgobol yn dewis anrhydeddu eu Gwir Barchedia; Dad yn hytrach na rhyw impyn o bendefig.------Yn mhen enyd cododd Arg. Panmure feî ceiliosr ar ei un-troed (gan fod y gout ar y Ila.ll) i gjnjg diolchgarwch i'r " Fsddin yn India;" a'r cyntaf o'r " îfddin " houo oecbl Arg.'Canning! ond nis galiai ddweyd pa bryd y dechreaodd yr arglwydd hwnw wisgo côt goch; 0 ran hyny pa bml y bu mwnci heb gôt goch ? IWyiiai haner-Pau» ef i mewn er pobpeth, o flaen Havelock a'r cwbl. A chan iddo sjrthio yi» ddamweiniol ar draws y gwron Haveloek, canmolai dipyn arno ei hun am ei fod heb ei osod ar yr haìf-pay list.— Teimlai jt hen farcho^wr, x\rglwydd Derby dipyn obetrusder jn eilio y cynygiad, gan nnd oedd ef yn gweied y priocîoldeb 0 enwi Arirlwydd Canning, p:ii> oedd j wlad mewn amheu:teth t'.m. deilyngdod ei ymddj'giad, ac mai gwell a fuasai ti adael al..!:t, hyd nes y byotdis mewn gwell cyíletisdra i l'anii!.—Due Argyll(feì olynydri Cau.ning jn y Llythyrdj) a amddifiynai ei arglwyddiaetì).—Dt.c Camnridge (yn rhiij y gwin pnodasol) a feiddiai godi ar ei d.-aei 1 e'ariìiiol Syr Culin Cantpb.eìl, ac hvd yn nod y Bejjddiwr Haveiock !------Vn Nhy y Çyffreáin befydjr un bwjd oedd ar y bwrdd, sèf riioichgarwdh i'r fyddln Indiaidd. Cwnaethjr Israeüad yr un bregetb ý.n bollol a'i ;frawdmaeth, Derby yn y tỳ arall ; ae wedi i lu o'r llangciau brac grewei in ym.t ac acw ar hyd y tỳ, cyíbdqdd Mr. Pp\ch, adj-wedai os oedd rhyw riiiweud yn e.i w.uth yn cod: ei iavv cr pleiJ- leisio d.olchuarwch, yr oedd hyny am ei fod yn tein)! . y\\ dui,!lcb»ar, a rím.d i'r teimlad bwn gael.ei gynyrchu s>au deiîyngdod; otni nis galiai eí ;:r "air •a ç\\\áwyhoûf> weled dim yn deiiwna: yn Arg. Canniiic;, heí) ei "specroi " o leiaf, oddieithr ei «yhoèddiad dynoi obetthynas ifr^wrthryl'elwyr a dUttiicl, (clywch, clywch,)— Cytunwyd i'r diolcii^arwch.------Wecli talu diuichíarwcu i'r milwyruim eu gwrbydri yn lladd yr Hindŵ.aid, cj'iiygiai At;g-. í'.ìiüîerstotí fod cosbediaaeth drjmaeh i'w gusod aryr EidaLii,úd am fethu Uad.i N.ip >ìeon. — Yr oedd Mr. Fos. yn gweled aiu-hydedd a mawredd Pijáiiiü j» d:fí,íii.i fel byn, os j-mostjngai i dderbjn ei çhjfrejíbiau al diaed tr:i o oiliìrjmwyr y cjfanchr. Pa ddjrogelwcli na chysur a ailai ytnttoddwyr deiutlu yti wyneb peth l'el hyn ? Ôs gwrandawem ar lais Ffraingc heddyw, dysgwyiiai. A ws- tnn hỳny jforj'j a Nnplei drenjdd, nes y bydiai .Pryd,»in F vvr dîîias ooJdLt