Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

J<W 'ff RHIF 101. MAI, 1905. CYFROL'L pHommrmrrmrm ^m^-^^mm^ "Y" ogNICL ÇÇNADn? ■"■ÍyHOEDDIAD MISOL DARLUNUDOL, DAN NAWDD /^ , CYMDEITÍÍAS GENADOL LLUNDAIN. CT NWYSIAI). Jubili y Parch. Griffith John, D.D., China (gyda darlun)...............,69 Y Pwlpud Oenadol— Llwyddiant sicr yr Efengyl ... ... ... 74 Tŷ Newydd Cymdeithas Genadol Llundain (gyda darlun) .. ... ... ... 76 Gwaith ac Adroddiad Cenadol ein Cyfundcbau, gan Mr. W. Williams, Wern, Glandwr... 78 Darlun—Pont Howrah, Calcutta ... ... 79 Dysgawclwr Crefyddol (gyda darlun) ... ... 80 Porthi y rhai Newynog (gyda darlun) ... ... 81 Nodion Cenadol— Dr. Griffith John ............ 82 Marwolaeth Cenadwr—Diwygiad Crefyddol yn India ... ... ... ... ... 83 Madagascar—Meusydd Anhawdd, gan T.T. 84 inv<>Bẅftw~ITW (^DAN OLYGIAETH Y ?H^dS LUNDEÍLo") "^" =e=r MERTHYR TYDFIL. Josepíi llíilliams and Sons, Swgddfa'r 'Tysi' a'r 'Cenad jfadd/ BlgMàlft PRIS CEINIOG-.