Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 117. MEDI, 1906. CYFROL X. ^liiaii'Himi ^üa^^^ "y^ ^^m, (^ôNTCL (SMADo ^•""CYIjOEDDIAD MISOI. DARLUNIADOL, DAN NAWDÜ ^^^. v,. CYMDEITHAS GENADOL LLUNDAIN. y/ CYNAVTSIAD. <^©<^- Gwobrwyo Ymchwil Hirfaith, neu'r modd y y rhoddwyd y Gair Gwaredw \ Lwyth Paganaidd yn Neheudir Affrica ... Clychau'r Efengyl, gan y Parch. R- G. Nicholson Y Pwlpud Cenadol— Ffynonellau Calondid yr Eglwys i wneyd eu Gwaith, gan W. D. ......... Llwythaa Cyfain yn Troi at Dduw Gwahangleifion Hsiao Kan yn gwneyd Cadeir- iau (gyda darluniau) Defod Eilunaddolgar — Ymwroli am Saith Mlynedd ............ Llyfr Bendithfawr—Cyfryngwriaeth Llwydd- ianus, gan y Diweddar Barch. E. lioberts, Cwmaman Haelioni Cenadol Meddygdy Cenadol yn Travancore India (gyda darluniau) ... .iimnfrHnrirtTìwyftT Ç" DAN OLYCIAETH Y PARCH. w'DayFeS. LLANDEILO ) MERTHYR TYÜFIL. Joseph WiIIiams aná Sons, Simjddfa'r 'Tgsi' a'r 'Genad (fedd/ BleMaud PRIS CKINIOG