Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 110. CHWEFROR, 1906. CYFROL X, CYHOEDDIAÜ MISOL DARLUNIADOL, DAN NAWDD ^CYMDEITHAS GENAflOL LUUNDAIN^ CYNWYSIAD. " Tywysog Tangnefedd," gan y Parch R. G. Nicholson, Bagillt ... ... ... ... 21 O ijàan y Palmwydd yn New Gainea í.gyda darlun) ... ... ... ... ... 24 Manion am China, gan y Parch. J. Lloyd Jones, B.A., B.D., Pencader ......... 26 Tŷ Opium ar Lan yr Yang-tse, Canolbarth China (gyda darlun)... ... ... ••• 28 Ceiniog i'r Dyn Du, gan y Parch. Jacob Jones. Merthyr ...............3° Tysteb Jubili Dr. Griffith John......... 34 Nodion Cenadol gan T.T.— Canolbarth India ... ... ... ■ •■ 35 Y Beibl-gludwr yn mysg y Chineaid yn Affrica ...............36 ÒLYGÍAETH Y PARCR W.- Da'yíEs! LLANDÈÍLOJ ilERTHYR TYÜFIL. Jöseph Ûliíliíii. and Sons, Sunjddfa'r 'Tysi' a'r 'Cenad fMí Síeöelantf. PRIS CEINIOQ.