Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 92. AWST, 1904. CYFROL VIII. 3ÄSŴÎŴ ^&&MÊg^ y ^•"'WHOEDDUD MISOI. DARLltNIADOL, DAN NAWDD <_^ .CYMDEITHASJ^^ J mmm^ CYNWYSIAD. Apél Dr. Giiffith John at Eglwysi Cymru ... 117 Myned i'r Nefoedd ar eu deulin ... ... 120 Cyfarfod Dìrwestol yr Undeb yn Mangor — Anerchiad y Gadeirydd, Mr D. D. Ẃilliams, Merthyr ... ... ... 121 Darlun—YParch. George Cousins, Ysgrifenydd Tramor ... ... ... ... ... 125 Gwyl y '' Camaricwn " gan Indiaid Patagonia, gan y Parch. Esau Evans ... ... 126 Yr Undeb Cynulleidfaol, 1904—Y Cyfarfod Cenadol, gan T.T. ... ... ... 127 Adroddiad Pwyllgor y Genadaeth 129 Adroddiad yr Ystadegydd, Y Parch. H. Eynon Lewis, am 1903 ... ... ... 130 :5 ("""d'Á'n OLYGIAETH Y PARCH.w! DAYIES, LLANDEÍLO ) MERTHYR TYDFIL. Josepíi WiIIiams a'i Feiòion, Swgddfa'r 'Tgst' a'r 'Genad (fedds' u PRIS CEINIOG,