Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHIF 87. MAWRTH, 1904. CYFROL VIII. ^^ÍyHOEDDIAD MISOL DARLUNTAOOL, DAN NAWDD i^, .GYMDEITH.AS GENADOL LLUNDAIN. ^gggg^S ^ì:^-''ffiiiiwwtfiii[[fiimìii'nftiinil,irtM CYNWYSIA X). Breniniaeth Genadol Genedigaeth Iesu Grist, gan W. D. Darlun—Efengylwyr Brcdorol Cân Ffarwel, gan D. Jones, o'r Neuaddlwyd ... Newyddion Da o'r Maes Cenadol, gan y Parch. Griffith Parry, Llanbadarnfawr Erledigaeth ar Gristîonogion Macedonia Rhodd Dywysogaidd at y Genadaeth Mr. Wong, ei Wraig, a'i Blentyn, yn Medd- B ygdy Chung King, Chìna (gyda Da»lun) ... Ffyddlondeb i Gyfarfodydd y'r Wythnos Y Tŷ Cenadol Newydd Coffadwriaeth am Robert Morrison... Plant New Guinea (gyda Dariun) ... Y Genadaeth yn dangos Ardderchogrwydd Cristionogaeth, a Sicrwyäd ei Llwyddiant, gan W. D. Ymweliad Cyntaf a Chynnu Nodion Cenadol, gan T. T. N OLYGIAETH Y PÄRCfì. % DàY'ES, LLANDEIì MERTHYR TYDFIL. Joseph líliíljams a'i FeiMon, Swgddfa'r 'Tysi' a'r 'Cenad Jfedé/ GíeMantf. PRIS CEINIOG.