Welsh Journals

Search over 450 titles and 1.2 million pages

RHItf 82. HYDREF, 1903. CYFROL VII. III IIIIHIIIUMI) ^^^m^^^^^^^ "Y rCYtJOED.DlAD MISOL DARLUNÍADOL, DAN NAWDD ..CYMDEITHAS GENADOL.LLUNDAIÎL,, &##"■'•'■'ííllll.....WWWM.i'm'lWÚlẅWMMMS CYNWY8IAD. <^©-^ Mr. Joseph* Williams, Argraffydd, Merthyr (gyda darlun) ... .. ... ... 149 y Parch. Bowen Rees ... ... ... ... 151 Plant Newynog yn Madagascar (gyda darlun) 152 Ar hvd v Meusydd— Ynysoedd M6r y De .. Deheudir Affiica Teinl Eilunaddoliaeth yn India (gyda darlun Plant New Guinea Trenliau Rhyfel Affiica ... Cyfrwng Duw i Achub y Byd Paganaidd yw yr Eglwys Gristionogol, gan W.D. 'wlpud Cenadol-— inweliad Iesu â Thir Gennesaret, gan y Parch. E. J. Lloyd, Llandudoch ... th y Beibl, gan Dewi Medi eu mwy o Ysbryd ac Ymdrechion Cenadol, W.D................ Ç"PAN OLYGIAETH Y PARCll W. DaYIES, LIANPEILO ) MERTHYR TYDFIL. fÇrafwpd gan Joseph lüilliams, Sujyddfa'r 'Tysi" a'r 'Genad ffedá.' Gíáelafld PRIS CEINIOG.